Procvičování v aplikaci Easy Learning: Český jazyk

Procvičování nebylo ještě nikdy jednodušší

V aplikaci Easy Learning: Český jazyk se při procvičování nudit nebudete. K dipozici máte hromadu možností!


Dokončování textu

Dokončování textu

Jednoduché doplňování správných písmen nebo celých slov. Tento typ naleznete u samohlásek, souhlásek, párových souhlásek, vyjmenovaných slov nebo u slabik či slov opačných.

Počítání jevů

Počítání jevů

Počítání jevů v zadaném slově nebo slovním spojení. Tento typ naleznete u samohlásek, souhlásek, dvojhlásek i u slabik. Ale dávejte si pozor, občas to může být pěkně zrádné.

Rychlá hra

Rychlá hra

Velice zábavný způsob procvičování znalostí spojený s postřehem. Naleznete jej u vyjmenovaných slov, opačných slov, přípon, slovních druhů nebo třeba u shody přísudku s podmětem.

Správný výběr

Správný výběr

Rozpoznání správných možností na základě zadaných kritérií. Naleznete jej u písmen, slabik, vyjmenovaných slov či také u předložek. Ne vždy je ale lehké najít úplně všechno.

Přeházené části

Přeházené části

Skládání slova z přeházených písmen nebo celých slabik. Nachází se u hlásek, slabik, ale i např. u vyjmenovaných slov, příbuzných slov, podstatných jmen, přídavných jmen i u zájmen.

Test

Test

Volení vždy právě jedné z několika nabídnutých možností. Nachází se u druhů vět, slov s předložkou, jazyků, abecedy, dále také u vět a souvětí, spisovnosti, skladební dvojice, slovních druhů i jinde.

Dopsání textu

Dopsání textu

Interaktivní způsob doplnění vynechaných částí slovního spojení. Tento typ je u přirovnání, zdvojení souhlásek nebo i u skloňování jmen, přípon nebo nadřazenosti druhů.

Stáhněte si sadu aplikací Easy Learning pro vaše zařízení ještě dnes a poznejte její výhody

Easy Learning: Český jazyk

Získat od Microsoftu Nyní na Google Play

Moderní vzdělávání my prostě milujeme!